آثار و نشانه دفینه

تیر ۲۶, ۱۳۹۷

تومولوس یا تپه های باستانی چیست

تومولوس یا تپه های باستانی چیست تپه های باستانی از نظر معماری کهن به سه گروه گورتپه ها (تومولوس )، شهرتپه ها ( سکونتگاه ) و دژتپه ها ( قلعه ) […]
خرداد ۱۹, ۱۳۹۷
سرمال دفینه در گنج یابی چیست

سرمال دفینه در گنج یابی چیست

سرمال دفینه در گنج یابی چیست سرمال دفینه در گنج یابی به قطعه ای کوچک از خود جنس، سرمال می گویند. مشاهده شده که برخی افراد […]
خرداد ۱۹, ۱۳۹۷
علائم گنج

علائم گنج و نکات اولیه و ضروری دفینه شناسی

علائم گنج و نکات اولیه و ضروری دفینه شناسی در حین کاوش دفینه یا گنج امکان دارد که علائم گنج و آثار و نشانه های بسیاری برخورد کنید که در اکثر […]
خرداد ۱۹, ۱۳۹۷
دفینه چیست

دفینه چیست

دفینه چیست دفینه به مجموعه ای از سکه ها و اشیای باارزش گفته می شود که از زمان قدیم در زیر زمین دفن شده باشد. افرادی که […]